Mari Sama- Sama Kita Join

Komisyen 100%

Mari Jana Pendapatan Dari Hyprobulk

Komisyen 100%

3.3.10

Takwa Dan Perpaduan Asas Keselamatan Di Akhir Zaman

Daripada Abi Najih'irbadh Bin Ariyah r.a berkata : " Telah menasihati kami oleh Baginda Rasulullah s.a.w akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan airmata kami ketika mendengarnya, lalu kami berkata; Ya Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali maka berilah pesanan kepada kami. Lalu Baginda pun bersabda : " Aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertaqwa kepada Allah dan mendengar serta taat ( kepada Pemimpin) sekalipun yang memimpin kamu itu hanyalah seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu pasti ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para Khulafa Al- Rasyidin Al Mahdiyin ( Khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar ) dan gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baru( Bid'ah) yang diada-adakan kerana sesungguhnya tiap-tiap perkara Bid'ah itu adalah sesat,"

H.R ABU DAUD DAN TARMIZI
Daripada hadis yang diterangkan di atas, adalah merupakan pesanan yang amat berharga daripada Rasulullah s.a.w. Hendaklah kita bertaqwa kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Kita juga perlu mentaati pemerintah dan penguasa walaupun mereka yang memerintah itu adalah dari golongan hamba asalkan mereka berpegang dengan Al-Quran, sunah Rasulullah dan sunah-sunah para Khulafa Al-Rasyidin. Selain dari itu, kita perlu berpegang teguh kepada sunah Nabi dan sunah para Khulafa Al-Rasyidin (Abu Bakar, Omar, Ali, Osman) yang mana mereka telah mendapat petunjuk daripada Allah iaitu berpegang teguh kepada fahaman dan amalan ahli sunah wal jamaah yang mana hanya penganut fahaman ini sahaja yang mendapat jaminan selamat daripada api neraka dan yang bertuah mendapatkan syurga pada hari kiamat nanti. Kita juga diingatkan agar menjauhi perkara Bid'ah dholalah, iaitu apa jua fahaman dan amalan yang bercanggah dengan ajaran agama Islam.

0 comments:

Post a Comment